06 MAT/GWO/Z PLUSEM PODR. 2017 GWO 9788374209137

Uprościliśmy wiele zadań oraz te zagadnienia, które sprawiały uczniom kłopot.Dodaliśmy Minisprawdziany, które można wykorzystać jako materiał do przygotowań przed klasówką z danego działu.Podręcznik jest w pełni dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy oświatowej oraz obowiązującej podstawy programowej dla klasy 6.
Cena